Menu

Föreningens Kvarterslokal

Kvarterslokalen finns på Tämnarvägen 8 och är på drygt 100 kvm.

Enligt brandmyndigheten får det vistas högst 30 personer samtidigt i lokalen.


Det är viktigt att du som gör bokningen är införstådd med att:

   • Du är ansvarig att brandsäkerhetsreglerna efterlevs.
   • Du har ansvaret att informera alla gäster om var nödutgångarna finns.
   • Du är ansvarig för att inga objekt (möbler, skor, väskor, och liknande) hindrar nödutgångarna.

  Lokalen är inte anpassad för rörelsehindrade personer då det saknas godkänd nödutgång. 

Läs först noga igenom dokumentet »Regler och Föreskrifter vid nyttjande av föreningens kvarterslokal« innan du bokar Kvarterslokalen !

I lokalen finns det 7 stora bord (6 gäster/bord) och 30 stolar.
Tyvärr så finns inte möjlighet och utrustning för matlagning.

"Först till kvarn" gäller och du kan bara boka ett (1) tillfälle i taget. När din bokningsdag har passerat kan du boka nästa tillfälle, detta för att skapa en så rättvis fördelning som möjligt bland medlemmar och hyresgäster.

Hyran är 200:- per tillfälle.


 

Visning av Kvarterslokalen

Visning av kvarterslokalen sker efter översenskommelse med ansvarig styrelseledamot.

Bilder på lokalen finns längre ner på sidan.


 

Är Kvarterslokalen ledigt ?

Kolla först i bokningakalendern om kvarterslokalen är ledigt den dag du önskar boka


 

Boka Kvarterslokalen

Gå till »Bokningskalendern« och klicka på länken "Boka Kvarterslokalen" och gör din bokning.

Du kan även boka Kvarterslokalen genom att besöka kontoret, Tämnarvägen 14 (gaveln), första tisdagen i varje månad mellan kl. 18:30-19:00


 

Betalning
Hyran på 200:- sätter du in på föreningens konto i Handelsbanken:

Clearingnr: 6101 Kontonr: 494 355 921

Skriv ditt namn + "kvartlok" i ämnesraden när du för över hyran till föreningens konto och visa upp kvitto på betalning när du får nycklarna. Du kan även göra en skärmdump på inbetalningen och maila den till kvarterslokalens administratör.


 

Lämning och städning
Kvarterslokalen lämnas enligt »Städinstruktionerna«
Städinstruktioner finns också uppsatta på ett skåp ovanför diskbänken.

I händelse av att kvarterslokalen inte städas debiteras du som hyrt lokalen kostnaden för att ta in en städfirma.


 

 

Copyright © Brf Hjälmaren-Sköntorp 2015  |  Sidan är byggd av Stig Sjölinder / StigData.se

Go to top