Menu

Vill du jobba i Styrelsen styrelsemote?
eller i Valberedningen ?

 

Att arbeta i föreningens styrelse är både spännande, roligt och utmaningar att jobba för förbättringar, förnyelse, förändringrar och framför allt för att alla medlemmar ska trivas.

Att arbeta i styrelsen sker på frivillig basis med ett arvode som ersättning.
Under första mandatperioden jobbar du i styrelsen i två år, sen kan du välja att att avsluta ditt uppdrag eller förnya
din mantatperiod med ytterligare ett år i taget.

 

På styrelsemötet 18/2 framkom att styrelsen kommer att behöva, vad vi vet i dagsläget, en styrelseledamot 
gärna med kunskaper om fastigheter/byggbranchen

 

Valberedningen är själv i behov av två ordinarie medlemmar.

»Anmäl ditt intresse till Styrelsen eller Valberedningen«

 

 

Copyright © Brf Hjälmaren-Sköntorp 2015  |  Sidan är byggd av Stig Sjölinder / StigData.se

Go to top