Menu

Snöskottning av balkonger

 

Varför måste balkongerna skottas?

Snö och is som samlats på en balkong och sedan börjar smälta kan läcka in i fastigheten och/eller skada fasaden. Av erfarenhet vet vi att det kan orsaka fuktskador i både din egen, och i din grannes lägenhet. Skador som orsakas av inträngande vatten utifrån täcks inte av försäkringen, inte heller skador på saker som stått ute på balkongen.


 

Måste jag verkligen skotta?

Beroende på hur du bor finns det naturligtvis olika behov. Använd sunt förnuft och tänk på att om du låter snö ligga kvar är det stor risk att det förvandlas till is som är svår att få bort.


 

Är det inte föreningens ansvar att skotta balkongerna?

Nej, det är de boendes ansvar att skotta sina balkonger enligt stadgarna. Av praktiska skäl är det dessutom svårt att få tillträde till alla balkonger som behöver skottas


 

Hur ska det skottas?

Den som skottar en balkong är skyldig att se till att det inte finns någon under balkongen som kan få snö eller is i huvudet. Låt gärna någon hålla uppsikt under din balkong medan du skottar.


 

Vem ansvarar för snöröjning på taken?

Föreningen har kunnigt folk som röjer snön från våra tak och gångvägar.


Copyright © Brf Hjälmaren-Sköntorp 2015  |  Sidan är byggd av Stig Sjölinder / StigData.se

Go to top