Menu

Trivselregler


Om alla medlemmar, hyresgäster och andra som vistas i bostaden följer nedan punkter så undviker vi klagomål !


• Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så det hörs in till grannarna.

• Behöver du renovera, eller syssla med annan verksamhet i lägenheten som är störande, så var snäll och gör det mellan klockan 08:00 - 20:00.

• Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entre´ och gångar. Annars försvårar du för våra städare och kan hindra ambulans/brandkår vid utryckning. Det stör också andra boende i trapphuset.

• Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. De får inte heller springa lösa inom fastigheten eller orsaka störande ljud.

• Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på sommartid, men det osar och medför brandrisk. Därför får du inte grilla på din balkong eller altan.

• Många är allergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.

• Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som gäller vid bokning av tvättstugorna samt för städningen efteråt.

• Har du bil ska du parkera bilen på avsedd plats - på gatan eller på den egna p-platsen du hyr.

• Dessa trivselregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster eller annan som tillfälligt inrymts i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

• Klockan 22.00 skall husen vara i "vila”

Copyright © Brf Hjälmaren-Sköntorp 2015  |  Sidan är byggd av Stig Sjölinder / StigData.se

Go to top