Menu

Störande grannarstorande grannar2

Säg i första hand till din granne!

Hjälper inte det kan du göra en felanmälan till » Fastighetsägarnas förvaltare « som i sin
tur kan skicka ut ett varningsbrev. 

Vid upprepade varningar så kan man förlora sin bostad vare sig man hyr eller är bostadsrättsägare.

De boenderegler som gäller finns att läsa mer om på sidan » Trivselregler «, bl.a. att det
ska vara lugnt i våra fastigheter från kl. 22:00 till kl. 06:00.

De vanligast förekommande klagomålen på sina grannar är främst hög musik och sena festar.

 


 

OBS! Fastighetsägarnas e-postformulär tar en stund innan sidan visar sig - så håll ut.

 

 

 

Copyright © Brf Hjälmaren-Sköntorp 2015  |  Sidan är byggd av Stig Sjölinder / StigData.se

Go to top